Ducatt (Lommel)

Ducatt N.V. in Lommel is in 2011 ontstaan uit de gloeilampenafdeling van Emgo, waar tot dan producten voor Philips en Osram geproduceerd werden. Omdat gloeilampen sinds 2012 niet meer verkocht mogen worden (dit is een Europese richtlijn), werd de infrastructuur sindsdien volledig omgebouwd in functie van productie van glas bestemd voor zonnepanelen.

Voor deze productie werd o.a. een nieuwe oven gebouwd.  De ultradunne glasplaten voor de zonnepanelen zijn minder dan 2 mm dik en worden voorzien van een zeer hoogwaardige coatinglaag. Bij dit coatingproces komen solventen vrij die afgezogen en gefilterd moeten worden.
Limoco heeft er een installatie geplaatst die voorzien is van 3 verwisselbare en reinigbare actief kool filters. Limoco had in het bedrijf al een gelijkaardige installatie met actief kool filters gebouwd, die als model diende voor de nieuwe installatie. Met dat verschil dat de nieuwe installatie dubbel zo groot is, nl. met een luchtdebiet van 2.000 m³/u  i.p.v. 1.000 m³/u, vermits de bijhorende oven ook een dubbele capaciteit heeft.

Het aantal ventilatoren is eveneens verdubbeld. Om veiligheidsredenen is het immers vereist dat er continu geventileerd wordt. Mocht het gebeuren dat één van de ventilatoren hapert, dan wordt de andere automatisch geactiveerd. Ook wanneer de oven in noodstop zou gaan, moet de ventilatie actief blijven.