Geurhinder (internationaal) aangepakt

Duurzaam werken en regelgeving rond milieunormen worden alsmaar belangrijker als criteria voor bedrijfsvoering in industriële werkomgevingen. Dat is geen nieuwe vaststelling en ook lang geen nationale materie meer, maar een wereldwijd gegeven. Concreet voor Limoco betekent dit dat ons werkterrein zich ook uitbreidt over de landsgrenzen. Met projecten in het domein van beperking van geurhinder bij SUEZ in Rotterdam en bij Caradon Stelrad in Nuth waren we de afgelopen maanden enkele malen actief bij de noorderburen in Nederland.

Caradon-Stelrad (Nuth)

Bij het horen van de naam Stelrad, gaat er bij u ongetwijfeld een belletje rinkelen. Het is immers één van de grootste radiatormerken in Europa. Ook zij dragen duurzaamheid en verstandig omspringen met energie hoog in het vaandel.
De radiatoren van Stelrad worden o.a. geproduceerd in Nuth, in de driehoek tussen Maastricht, Heerlen en Geleen.

In het bedrijf werd een (meervoudig) probleem aan-gepakt dat veroorzaakt werd door de oven waarin de radiatoren gelakt worden. Binnen in de hal was er overlast door warmte en dampnevels. Buiten ging het voornamelijk om geurhinder.

De oplossing van Limoco bestond erin de 4 bestaande (aparte) afblaasschouwen te vervangen door 2 schouwen met een debiet van 12.000 m³/u elk. Er werden tevens 2 nieuwe ventilatoren geplaatst met als doel extra verse lucht aan te voeren en zodoende de aanwezige lucht te verdunnen en de dampconcentraties te verlagen. Het resultaat is dat het in de bedrijfshal een stuk aangenamer is om te werken en dat ook de buurt rond het bedrijf verlost is van hinderlijke geuren.

SUEZ (Rotterdam)

SUEZ is een wereldspeler op het vlak van (slimmer) omgaan met grondstoffen. Een belangrijk aspect in dat verhaal is het recycleren van grondstoffen voor hergebruik. Een bekende naam binnen de groep 'SUEZ Environment' is (het voormalige) SITA, de tak die zich specifiek bezighoudt met afvalverzameling en recyclage. Limoco kwam via de SITA-vestiging in Beringen in contact met SUEZ in Rotterdam. De opdracht daar was een probleem aanpakken rond geurhinder in de omgeving van het bedrijf, veroorzaakt bij het sorteren van PMD-afval.

Een deel van de oplossing werd gehaald bij de site in Beringen. Daar werden een ventilator en het elektrisch bord van een installatie gerecupereerd. Al het materiaal werd door Limoco gereviseerd en elektrisch weer in orde gebracht en afgesteld, om vervolgens naar Rotterdam te verhuizen.

De installatie in Rotterdam is bijzonder complex en uitgebreid, zoals ook te zien is op de foto's. In de twee blauwe torens wordt de afgeblazen lucht gereinigd met actief kool. Er worden continu metingen gedaan in functie van temperatuur- en CO-bewaking. Een metershoge schouw zorgt tenslotte voor uitblaas op voldoende hoogte. Een ander monitoringsysteem houdt de werking voortdurend in de gaten en geeft een indicatie wanneer het actief kool vervangen dient te worden.