Project met e-power (Nieuwerkerken) voor Elia

Elia, netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit in ons land. Ze zorgen tevens voor een evenwicht tussen vraag en aanbod.
Bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden kunnen een energieonevenwicht of -tekort veroorzaken, met uitval van hoogspanning of zelfs een 'black-out' tot gevolg. Wanneer de hoogspanning daarna terugkeert, is er energie nodig in de verschillende hoogspanningsstations om goed te kunnen schakelen. Voor het opwekken van die energie zijn generatoren nodig. Elia heeft beslist om tegen 2030 in alle hoogspanningsstations noodgeneratoren te installeren.

Ze hebben een overeenkomst afgesloten (na aanbesteding) met e-power® uit Nieuwerkerken voor het installeren van 250 nooddieselgeneratoren.

Welke rol speelt Limoco in dit verhaal?
Wel, op sommige plaatsen veroorzaken de noodgeneratoren geluidsoverlast, en op sommige plaatsen zijn er problemen met de kanalisatie van de lucht. e-power® doet een beroep op onze expertise om de geluidshinder te beperken en om de kanalisatie van de lucht te voorzien. Dankzij op maat gemaakte geluidsdempers slagen we erin om de geluidssterkte in de omgeving van de generatoren met 10 dBA te verminderen. Een wereld van verschil voor zowel medewerkers als voor de omgeving.