Sportcentrum Etterbeek: om het uur verse lucht

Samen met de firma Zolderse Dakprojecten NV, die er een nieuw dak plaatste, installeerde Limoco een nieuwe luchtgroep in het Sportcentrum van Etterbeek. De ventilatie van een sportcentrum is toch wel een bijzonder gegeven omdat de kwaliteit van de lucht (o.a. het CO2-gehalte) binnen in de hal sterk kan variëren, vb. wanneer er veel mensen aanwezig zijn.

In functie hiervan wordt er meer of minder verse lucht binnen-geblazen.
Het nieuwe ventilatiesysteem heeft een capaciteit van 18.000 m³ per uur. Dat betekent dat de lucht in de hal om het uur volledig ververst kan worden.
De ingeblazen lucht kan eveneens opgewarmd worden waardoor het systeem ook fungeert om de hal te verwarmen. Een 'free cooling' functie zorgt er bovendien voor dat in de zomer ook 's nachts verse lucht kan binnengeblazen worden. Daardoor wordt de hal bij warme dagtemperaturen tijdens de nacht extra afgekoeld.

De verdeling van de lucht binnen in de hal gebeurt via luchtverdeelslangen in textiel. De kleine openingen in het textiel zorgen voor een gelijkmatige ver-deling van de lucht, zodat er geen tocht ontstaat.