Optimalisering droogproces bij SES Vanderhave

'Suikerbietenexperts', zo zijn ze internationaal gekend in de landbouwsector. We hebben het over SES Vanderhave in Tienen. Zij bestrijken elke stap in het proces, van de veredeling van nieuwe bieten-variëteiten tot de commercialisering en distributie van de blauwe suikerbietenzaden.

Een belangrijke stap in dat productieproces is het drogen van de zaden. Hoe stabieler de temperatuur tijdens het drogen, hoe beter de kwaliteit van het zaad. Om die stabiliteit te optimaliseren werden enkele aanpassingen gedaan aan de installaties. Met name het verwarmingsproces van de drogers werd aangepast. Waar het verwarmen vroeger gebeurde d.m.v. gasgestookte ketels, werden deze vervangen door een verwarmingsbatterij. In het nieuwe verwarmingsproces wordt eerst water verwarmd met de ketels. De warmte van het water wordt afgegeven aan de batterij, die zorgt voor het eigenlijke drogingsproces van het zaad. Het grote voordeel is dat de temperatuur veel minder schommelt. Zaad is een levend product en een juiste temperatuurcontrole in dit proces is essentieel.
We nemen 100% buitenlucht via een direct aangedreven ventilator van
7,5 kW – 1000 tpm. We kozen voor dit lage toerental om geluidshinder te minimaliseren. Het afgezogen debiet bedraagt 18.000 m³/u, en de lucht wordt G4 gefilterd. Vervolgens wordt de lucht verwarmd door de batterij.
Ondertussen wordt ook een tweede installatie aangepast met hetzelfde procedé.
Zoals gezegd, komt de stabiliteit van de droogtemperatuur de kwaliteit van het bietenzaad ten goede. De toekomst zal uitwijzen welke positieve impact er eventueel is op het vlak van energieverbruik bij dit proces.