Oosterlinck (Wingene)

ico.featured.1Oosterlinck is een West-Vlaams familiebedrijf dat al sinds 1946 houtproducten vervaardigt, voornamelijk binnendeuren, parket en afgewerkte houtproducten voor de tuin.

In het kader van de ATEX certificering en de hernieuwing van de uitbatingsvergunning investeerde het bedrijf in een volledig nieuwe stofafzuiginstallatie. Het gaat hier concreet om een onderdrukfilter met 4 afzuiglijnen en met een totale afzuigcapaciteit van 44.000 m³.

Er zijn 2 lijnen voor de quatre faces schaafmachines, 1 lijn voor een CNC-machine en een opdeelzaag en nog 1 lijn waarop een 6-tal andere machines zijn aangesloten. De installatie draait in functie van de capaciteit die nodig is op dat moment. Waar vroeger het afgezogen stof opgevangen werd in een silo, wordt dat nu rechtstreeks naar een container getrans-porteerd.

Bij het plaatsen van zo'n omvangrijke installatie is het altijd belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden met de klant qua timing. Ook hier werden eerst de filter en de elektrische installatie geplaatst. Daarna werden de bestaande afzuiglijnen één voor één omgeschakeld, rekening houdend met de planning en werking van de machines. Op die manier ondervond de klant minimale hinder van de werken door Limoco.