Knap staaltje maatwerk bij inrichting van nieuwe werkplaatsen MIVB

MIVB, of voluit Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel, moeten we wellicht niet meer voorstellen. De vloot van MIVB bestaat uit zo'n 1.200 bussen, trams en metro's. Die moeten natuurlijk ook continu onderhouden worden. Om op een moderne en efficiënte manier te kunnen werken, werd in Haren (Brussel) een gloednieuw gebouw opgetrokken, met o.a. 4 werkplaatsen voor het onderhoud van al het rollend materieel.

Limoco mocht de nieuwe werkplaatsen voorzien van ventilatie-infrastructuur, volgens de specificaties van de opdrachtgever. Maar tevens met veel ruimte voor inbreng van de gespecialiseerde know-how van Limoco voor het uitwerken van 100% maatwerkoplossingen.


In totaal zijn er 8 verschillende zones waar diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Het lastenboek bevatte specificaties omtrent afmetingen én voorzieningen die er aanwezig moesten zijn. Voor elke zone werd een cabine ontworpen, volledig ingericht met alle nutsvoorzieningen én met elk een eigen ventilatiesysteem op maat.

Cabine 1: Ontstoffingscabine.
In deze cabine worden grote onderdelen ontstoft en gereinigd m.b.v. perslucht, vb. grote airco's. Bij het ontstoffen wordt de lucht afgezogen, gefilterd en daarna opnieuw in de ruimte geblazen.

Cabine 2: Explosieveilige (ATEX) slijpcabine, grenzend aan cabine 1.

Cabines 3 en 4 zijn eveneens twee aan elkaar grenzende zones waar diverse werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals schuren en slijpen van ijzer, RVS en polyester. Voor de ene zone (cabine 3) is een explosieveilige (ATEX) filterkast gebouwd waarbij de afzuiging voorzien is van een vonkenvanger én met filtratie van de afgezogen lucht tot HEPA niveau. Een zéér fijne graad van luchtzuivering dus.
In de andere zone (cabine 4) gebeurt de montage van rollagers. Hier wordt stofvrij gewerkt. Dat betekent dat er niet alleen luchtafzuiging is, maar dat eerst gefilterde lucht wordt ingeblazen om continu stofvrij te kunnen werken.

Cabine 5: Opslagcabine voor kalibratie instrumenten.
Dit is een geklimatiseerde ruimte waar constant bij een temperatuur van
20 °C gewerkt wordt. Hier is een airco-installatie geplaatst om de temperatuur te controleren en op peil te houden.

Cabines 6 en 8: Explosieveilige (ATEX) slijp- en polijstcabines.

In cabine 7 staat een ponsmachine. Geluiddemping is hier een belangrijke feature.

Dit was allesbehalve een standaard project. Noch qua omvang, noch qua inhoud. Werkelijk alles was maatwerk, vanaf de ontwikkeling tot en met de installering. Met bijzonder veel aandacht voor details om de werkplaatsen zo functioneel mogelijk in te richten en volledig afgestemd op de specifieke werkomstandigheden. Maar ook met features om het onderhoud van de ventilatiesystemen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Zoals bijvoorbeeld het elektrisch monitoren van de filters, met een signaal dat aangeeft wanneer deze vervuild zijn. Zo'n groot maatwerkproject is een bijzonder mooie opsteker voor Limoco. We willen tevens onze partner Unisol, fabrikant van sandwichpanelen, vermelden en bedanken. We hebben met hen een fijne samenwerking om dit type van cabines volledig naar wensen en noden van de klant te bouwen.