Dankzij de ervaring die we de afgelopen 40 jaar hebben opgebouwd, beschikt Limoco vandaag over een grondige kennis van zaken als het gaat over de verschillende soorten stof en de respectievelijke afzuigsystemen hiervoor.

Oorspronkelijk waren de installaties voor stofafzuiging voornamelijk bestemd voor schrijnwerkerijen en bedrijven in houtbewerking en interieurbouw. Vandaag is de doelgroep uitgebreid naar alle bedrijven die te kampen hebben met stofvorming, vb. logistieke bedrijven waar op- of overslag gebeurt, voedingsbedrijven of andere industriële productiebedrijven.

Een afzuigsysteem biedt de klant niet enkel een oplossing voor een stofprobleem, maar draagt tevens bij tot de gezondheid van werknemers alsook tot de bescherming van het machinepark en uiteraard ook van het milieu.

De wetgeving verplicht bedrijven om te investeren in een degelijk afzuigsysteem. Opdat de klant een optimaal rendement kan halen uit die investering, ontwerpt Limoco installaties die perfect aansluiten bij de behoefte en het budget van de klant.

We maken gebruik van diverse types filterinstallaties:

 • Onderdrukfilters, hoofdzakelijk met frequentieregeling (d.w.z. met ventilatoren die in zuivere lucht draaien). Het voordeel van deze onderdrukinstallaties is dat zij voor een stroombesparing van min. 30% zorgen t.o.v. de klassieke installaties.
 • Binnen de onderdrukfilters maken we nog een onderscheid tussen: blower- en superblowerfilters, super jet-filters, compacte onderdrukfilters en patronenfilters.
 • Automatische filters met persluchtreiniging
 • Stoffilters
 • Cyclonen
 • Zakkenfilters
 • Doorblaasfilters
 • Sluisfilters
 • Schroeffilters
 • Kettingfilters

De meeste systemen worden voorzien van 100% luchtrecuperatie. Alle filterinstallaties voldoen aan de nieuwe ATEX normen.

Elke industrietak heeft wel op één of andere manier behoefte aan industriële ventilatie. Enerzijds voor de bescherming van de mensen in het bedrijf. Maar anderzijds ook voor de bescherming van machines en gebouwen.

Concreet denken we dan aan ventilatie t.b.v.:

 • lasdampen
 • spuitnevels
 • olienevels
 • solventdampen
 • lijmdampen
 • kookdampen
 • explosieve dampen
 • extrusiedampen
 • uitlaatgassen
 • ...

Behalve installaties voor afzuiging van schadelijke en vervuilde dampen voorziet Limoco ook installaties voor koeling door natuurlijke ventilatie, afblazen van warme lucht (vb. van compressoren) en verwarming (vb. warme lucht generatoren).

Daarnaast kunnen bedrijven ook bij Limoco terecht voor verluchting voor technische ruimtes, ventilatie voor batterijlaadstations, filterkasten, geluidsdempers en geluidsomkastingen, industriële afzuigkappen, luchtkanalen, enz.

Limoco NV fabriceert, levert en plaatst de volledige installaties met filters, ventilatoren, leidingsnet, kleppen en elektrische stuurborden. Maar de service van Limoco begint al bij het ontwerp van een project: onze Engineering afdeling maakt een volledige studie van A tot Z. Daardoor zijn we in de mogelijkheid om ook speciaal maatwerk tot in de puntjes uit te werken, te fabriceren en te installeren.

De productiehal van Limoco beslaat 4.800 m², en is uitgerust met meer dan 50 stationaire machines voor alle vormen van plaat- bewerking in diverse staalsoorten. Van galva tot inox, aluminium, koper en messing.

De plooi- en snijmachines verwerken platen tot 3 m lengte en 6 mm dikte. Verder beschikken we over verticale en horizontale persen, walsen, uithoekmachines, flens- en ponsmachines. Aftekenen en traceren behoort bij Limoco Industries tot het verleden: een volledig computergestuurde plasmasnijtafel heeft het werk overgenomen en is tevens een bijkomende waarborg voor nauwkeurigheid en kwaliteit.

Onze uitgebreide knowhow geeft ons de flexibiliteit om elke vraag met een maatoplossing te kunnen beantwoorden.
Want ook small jobs voor late beslissers of zeer dringende 'tussendoor'-projecten worden met dezelfde aandacht en zorg uitgevoerd.

De montageploegen van Limoco NV bestaan uit VCA*-gecertificeerde werknemers en hebben de juiste mix van competenties: doorzicht, technische vaardigheid en ervaring. Zo vinden zij ook voor onvoorziene problemen snel een efficiënte oplossing.

Uiteraard zijn de ploegen uitgerust met een gamma van technische hulpmiddelen, die de plaatsing van de installaties vereenvoudigt. Op die manier kunnen wij u een snelle en correcte plaatsing verzekeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de klant.

Limoco NV tracht steeds het productieproces van de klant zo vlot mogelijk verder te laten lopen tijdens de uitvoering van de werken.

Bij productieprocessen waar afval wordt geproduceerd, is de afvalrecuperatie vaak een intensieve handeling die manueel of in meerdere stappen wordt uitgevoerd.
Vooral wanneer het gaat om zwaardere afvalstukken die op moeilijk bereikbare plaatsen worden geproduceerd, vb. het stansafval bij de productie van automatten, is afvalrecuperatie erg arbeidsintensief.
Limoco ontwikkelt afzuiginstallaties op maat die zelfs zware afvalstukken ter plaatse afzuigen en transporteren naar een afvalcontainer. Desgewenst wordt bij de afzuiging een separator voorzien die het materiaal scheidt van afgezogen fijn stof.

Voorbeelden van processen waarbij afvalrecuperatie een meerwaarde biedt:

 • Stanzen van onderdelen uit kunststof of rubber voor de automotive sector, vb. automatten
 • Productie van materialen waarbij snij-afval wordt geproduceerd, vb. papier, karton, gemetalliseerd papier, kunststof, enz.
 • Productie van verpakkingen , vb. voor de voedingssector
 • Snijden en bewerken van (lichte) staal- of aluminiumproducten

De deskundigheid en de expertise van ons engineeringteam liggen aan de basis van de ontwikkeling van een filter met zeer specifieke kenmerken.

De CPF (Cyclo Power Filter) van Limoco kan ingezet worden voor quasi alle industriële toepassingen.

Limoco biedt maatwerk op het vlak van afmetingen alsook qua vermogen voor deze filters.

Daarnaast zorgen een aantal technologische vernieuwingen voor een zeer onderhoudsvriendelijk stofafzuigsysteem.

Limoco stelde tijdens ProWood 2015 een nieuwigheid voor: de compacte mobiele onderdrukfilter, kortweg CMF.

 • Compacte afmetingen (H 2350 x B 1230 x L 3585)
 • Frequentiesturing (draait in functie van vraag en behoefte van de aangesloten machines en is dus energiezuinig)
 • Voldoet integraal aan de strengste normen
 • Bestemd voor plaatsing binnen
 • Kan snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden via ‘Plug & Play’ aansluiting

We merken steeds vaker dat klanten, bij een aanvraag voor een nieuwe stofafzuiging, bereid zijn om extra te investeren in brandveiligheid. Ze zijn zich meer en meer bewust van de risico's én de mogelijke gevolgen wanneer een brand ontstaat in een installatie.

Zeer fijn houtstof kan samen met zuurstof een explosieve atmosfeer vormen. Brand in een afzuiging komt dan ook regelmatig voor en veroorzaakt niet alleen directe materiële schade. Vaak zijn de gevolgen door het stilvallen van de productie nog groter. Tijdig detecteren van vonken kan veel leed voorkomen. Natuurlijk begint alles bij een goed afzuigsysteem in onderdruk, zodat het afgezogen materiaal niet door een ventilator getransporteerd hoeft te worden, waarbij ook vonken zouden kunnen ontstaan. Maar een vonken detectiesysteem zorgt voor extra brandveiligheid doordat detectoren op strategische plaatsen in het systeem worden voorzien.

Zo’n systeem werkt autonoom, waarbij gedetecteerde vonken automatisch met waternevel geblust worden (optioneel) en er een alarm in werking wordt gesteld. Daar waar water geen optie is, kunnen andere maatregelen zoals snelsluitende kleppen of wissels toegepast worden. Indien nodig kan eveneens het productieproces uit veiligheidsoverwegingen worden stilgelegd.

Limoco gebruikt de Firefly vonken detectiesystemen van
VDL Industrial Products. Zij hebben meer dan 40 jaar ervaring in brandbeveiliging.

Limoco is bovendien in het bezit van het ISO 9001- en het VCA*-certificaat, precies omdat kwaliteit en veiligheid voor ons altijd op de eerste plaats komen.

Firefly vonken detectiesysteem
(foto: VDL Industrial Products)

 

We zetten nog even op een rijtje wat dat nu precies inhoudt, een 'brandveilige stofafzuiging':

 • De stofafzuiging moet goed gedimensioneerd zijn. Indien de filter (filterdoekoppervlakte) te klein is voor de hoeveelheid af te zuigen debiet, wordt de filter overbelast. Dit kan voor explosiegevaar zorgen. Of een deel van het afgezogen stof kan, samen met de verse lucht, terug mee in de hal geblazen worden, hetgeen eveneens voor een onveilige én een ongezonde situatie zorgt.
 • Werk met omkaste filters, antistatische filtermouwen, explosieluiken en explosiebestendige terugslagkleppen in de afzuigleidingen.
 • Voorzie in elk geval een vonken detectiesysteem in de afzuigleidingen tussen de machines en de filter en bij voorkeur ook een automatisch blussysteem.
 • Indien er in de bedrijfshal afzuigleidingen door brandveilige muren gaan, voorzie dan op die plaatsen ook brandkleppen. 

In de zoektocht naar energiebesparende maatregelen wordt ventileren nog vaak over het hoofd gezien. Door een aantal slimme ingrepen in het (al dan niet bestaande) ventilatiesysteem in een industriële (productie)omgeving kunnen echter heel wat euro’s op de energiefactuur bespaard worden.

In grote lijnen spreken we van twee manieren om energie te besparen:

 • Vraaggestuurd ventileren en afzuigen
 • Recuperatie van afgezogen warme lucht

Vraaggestuurd ventileren en afzuigen

In een productieomgeving, waar verschillende machines op een ventilatiesysteem zijn aangesloten, kunnen we gaan kijken of alle machines wel altijd en gelijktijdig afzuiging nodig hebben.
Door het inbouwen van een combinatie frequentiesturing/onderdrukregeling kunnen we bepalen hoe snel de ventilator moet draaien. Is de machine in werking, dan draait de afzuiging. Staan de machines stil, dan ligt ook de ventilatie stil. Geen onnodig energieverbruik dus!

Recuperatie van afgezogen warme lucht

In heel wat productieomgevingen wordt veel warmte en warme lucht geproduceerd. Denk maar aan de voedingssector, maar ook in andere industriële sectoren. In eerste instantie wordt ventilatie daar toegepast om de warme lucht af te voeren. Veelal gebeurt de afvoer naar buiten. Maar waarom de warmte zomaar naar buiten afvoeren en ‘verloren’ laten gaan als tegelijkertijd de energierekening onbetaalbaar wordt?
Productieomgevingen met een teveel aan warmte en warme lucht lenen er zich perfect toe om in te zetten op recuperatie van afgezogen warme lucht. In de plaats van een uitblaas naar buiten, wordt de warmte gerecupereerd via een warmtewisselaar , en vervolgens weer naar binnen geblazen. Deze warmte kan perfect gebruikt worden om een bedrijfshal of kantoren te verwarmen, maar eveneens in andere delen van het productieproces waar warmte nodig is. Dankzij het recupereren van die warmte kan er flink bespaard worden op de energiefactuur!

Optimalisering en maatwerk

Limoco en maatwerk, twee woorden die altijd in één adem worden uitgesproken. Maatwerk betekent echter niet dat we altijd een volledige installatie gaan plaatsen of vernieuwen. Elk bedrijf is anders. Elke situatie is ook anders. Omdat Limoco een eigen team van ervaren ingenieurs heeft, kunnen we perfect berekenen waar optimalisering mogelijk is én op welke manier.

Onze ingenieurs komen graag ter plaatse om samen met u te bekijken hoe u kunt besparen op uw energiefactuur!