Investeren in extra brandveiligheid met een vonken detectiesysteem

We merken steeds vaker dat klanten, bij een aanvraag voor een nieuwe stofafzuiging, bereid zijn om extra te investeren in brandveiligheid. Ze zijn zich meer en meer bewust van de risico's én de mogelijke gevolgen wanneer een brand ontstaat in een installatie.

Zeer fijn houtstof kan samen met zuurstof een explosieve atmosfeer vormen. Brand in een afzuiging komt dan ook regelmatig voor en veroorzaakt niet alleen directe materiële schade. Vaak zijn de gevolgen door het stilvallen van de productie nog groter. Tijdig detecteren van vonken kan veel leed voorkomen. Natuurlijk begint alles bij een goed afzuigsysteem in onderdruk, zodat het afgezogen materiaal niet door een ventilator getransporteerd hoeft te worden, waarbij ook vonken zouden kunnen ontstaan. Maar een vonken detectiesysteem zorgt voor extra brandveiligheid doordat detectoren op strategische plaatsen in het systeem worden voorzien.

Zo’n systeem werkt autonoom, waarbij gedetecteerde vonken automatisch met waternevel geblust worden (optioneel) en er een alarm in werking wordt gesteld. Daar waar water geen optie is, kunnen andere maatregelen zoals snelsluitende kleppen of wissels toegepast worden. Indien nodig kan eveneens het productieproces uit veiligheidsoverwegingen worden stilgelegd.

Limoco gebruikt de Firefly vonken detectiesystemen van
VDL Industrial Products. Zij hebben meer dan 40 jaar ervaring in brandbeveiliging.

Limoco is bovendien in het bezit van het ISO 9001- en het VCA*-certificaat, precies omdat kwaliteit en veiligheid voor ons altijd op de eerste plaats komen.

Firefly vonken detectiesysteem
(foto: VDL Industrial Products)

 

We zetten nog even op een rijtje wat dat nu precies inhoudt, een 'brandveilige stofafzuiging':

  • De stofafzuiging moet goed gedimensioneerd zijn. Indien de filter (filterdoekoppervlakte) te klein is voor de hoeveelheid af te zuigen debiet, wordt de filter overbelast. Dit kan voor explosiegevaar zorgen. Of een deel van het afgezogen stof kan, samen met de verse lucht, terug mee in de hal geblazen worden, hetgeen eveneens voor een onveilige én een ongezonde situatie zorgt.
  • Werk met omkaste filters, antistatische filtermouwen, explosieluiken en explosiebestendige terugslagkleppen in de afzuigleidingen.
  • Voorzie in elk geval een vonken detectiesysteem in de afzuigleidingen tussen de machines en de filter en bij voorkeur ook een automatisch blussysteem.
  • Indien er in de bedrijfshal afzuigleidingen door brandveilige muren gaan, voorzie dan op die plaatsen ook brandkleppen.