Duurzaam renoveren bij Euroports

ico.featured.3

Bij sommige van onze klanten komen we regelmatig over de vloer. Niet alleen om onderhoud te doen, maar ook voor aanpassingen en verbeteringen aan bestaande installaties. Euroports in Antwerpen is één van die klanten.

Een recent project was de renovatie van een oude filter voor de afzuiging van vrijkomend stof bij opslag en overslag van soda. De leidingen van de installatie waren niet goed gedimensioneerd en het geheel was ook heel moeilijk toegankelijk om grondig onderhoud te kunnen doen.

In de nieuwe installatie hebben we daarom bewust gelet op:

  • Voldoende luiken i.f.v. toegankelijkheid voor inspectie en reiniging
  • Aftakkingen i.f.v. flexibiliteit
  • Dimensioneringen i.f.v. voldoende capaciteit

Bij de renovatie hebben we maximaal trachten te behouden wat nog in goede staat was en enkel te vernieuwen wat nodig was. Ook dat is een vorm van maatwerk en we kunnen deze service aanbieden omdat we elk project van A tot Z met onze eigen mensen kunnen berekenen én uitvoeren. Dankzij de lange-termijnsamenwerkingen die we met onze klanten hebben, kennen we bovendien de installaties door en door en kunnen we heel nauwkeurig werk leveren.