Bewel (Oudsbergen)

Dit was een project zeer dicht bij huis, nl. bij maatwerkbedrijf Bewel, op een paar honderd meter van onze deur. In opdracht van Rob Air werkten we mee aan de bouw van een nieuw magazijn met werkplaats en kantoren, over twee verdiepingen. Rob Air was de aannemer voor verwarming, koeling en ventilatie in het bouwproject. Zij vroegen Limoco voor het maken en installeren van de kanalen, de roosters
(een 100-tal in de kantoren) en de kleppen én voor het afregelen van het geheel.

De nieuwbouw beslaat een oppervlakte van ongeveer 15.000 m². Het grootste gedeelte daarvan, ongeveer 2/3, is open tot aan het dak. Het andere 1/3 van de ruimte heeft een verdieping waar zich een productiehal (+/- 4.000 m²) en kantoren (+/- 1.000 m²) bevinden.

Het werk van Limoco verliep in verschillende fasen, afhankelijk van de vooruitgang van de installering van de technieken. Omdat de timing verstoord werd door de eerste golf van COVID-19, was extra flexibiliteit nodig. Maar juist omdat we zo dicht bij huis aan het werk waren, konden we perfect op die omstandigheden inspelen. Onze grote meerwaarde in zo'n maatwerkproject is immers dat we heel snel over en weer naar het atelier kunnen rijden, als er iets moet aangepast of bijgewerkt worden.

Dat we in zo'n groot bouwproject niet over dezelfde dimensies van kanalen en leidingen spreken als in een residentiële woning, spreekt voor zich. Om een idee te geven: de buizen die voorzien zijn in het nieuwe magazijn bij Bewel hebben een diameter van 900 mm en zijn dus véél groter dan hetgeen gangbaar is in een woning.