Recuperatie warme lucht bij Caradon Stelrad

Door een verschuiving in de markt kent Caradon Stelrad, producent van (klassieke) radiatoren, de laatste jaren een enorme groei. In Heerlen werd begin 2019 een gloednieuw en modern distributiecentrum in gebruik ge-nomen en daardoor kwam er in de vestiging in Nuth (NL) meer ruimte voor de productie. Dat betekende tegelijk dat er meer warme lucht nodig was om de extra productieruimte te verwarmen.

Limoco werd gevraagd om een installatie te plaatsen waarmee het teveel aan warme lucht bij de ovens kon gebruikt worden in de nieuwe productieruimte. Nu wordt bovenaan in de ene hal warme lucht afgezogen om ze vervolgens, met behulp van een ventilator, naar de andere hal te blazen. Een moeilijkheid was dat de twee hallen niet aan mekaar grenzen maar dat er een afstand van +/- 80 cm tussen de hallen is. Daarvoor diende er dus een waterdichte verbinding gemaakt te worden tussen de leidingen van het ene gebouw naar het andere.
De installatie heeft een capaciteit van 16.000 m³/u en zorgt voor een optimale recuperatie van energie.