Compacte filterkasten voor Borit

Borit in Geel ontwikkelt en produceert dunne metalen onderdelen voor batterijcellen, die o.a. in waterstof aangedreven voertuigen gebruikt worden. De productie van deze onderdelen is een hoogtechnologisch proces te noemen en gebeurt op lasertafels. Deze tafels zijn voorzien van een afzuiging met een dubbele functie.

Enerzijds het aanzuigen van de flinterdunne materialen aan de tafel, om ze te fixeren en vervolgens te kunnen bewerken. En anderzijds het afzuigen van stof dat vrijkomt bij het productieproces. De bestaande afzuiging bij Borit bestond ook effectief uit twee aparte installaties die meerdere keren per dag moesten stilgezet worden voor het reinigen van de filters. Daarom ging men op zoek naar verbetering en zodoende kwam Limoco in beeld.

Onze ingenieurs ontwikkelden een unit die uit twee parallel geschakelde filterkasten bestaat:
- De productie moet niet meer stopgezet worden omdat er altijd een filterkast standby staat dankzij de parallelschakeling.
- Met méér filteroppervlakte, waardoor de filters maar éénmaal per week moeten gereinigd worden.
- Compact, met een grondoppervlakte van minder dan 1 m².
- Een zware, luchtdichte constructie omdat er met onderdruk tot 25.000 Pa gewerkt wordt.

Op dit moment zijn twee lasertafels uitgerust met nieuwe afzuigunits. De resultaten bij Borit zijn positief geëvalueerd: er kan efficiënter gewerkt worden en de productie van onderdelen kan continu draaien.