Drukkerijen vinden bij Limoco oplossingen voor afzuiging van stof, dampen en afval

De drukkerijsector mag dan de laatste jaren een grondige metamorfose doorgemaakt hebben met de intrede van het digitale drukwerk, toch blijft in elke drukkerij de noodzaak bestaan om te beschikken over een efficiënte afzuiginstallatie. Hetzij voor de afzuiging van papierstof of snijafval, hetzij voor de afzuiging van dampen, zoals bijvoorbeeld van inkten. De afgelopen maanden realiseerde Limoco uiteenlopende projecten bij enkele belangrijke spelers in deze sector: Moderna Printing, Verstraete IML en Brepols. We laten hen graag zelf aan het woord over hun ervaringen en over de samenwerking met ons team.

Moderna Printing in Beringen is één van de grootste drukkerijen in België op het vlak van rotatiedruk. Zij doen reeds jaren een beroep op de diensten van Limoco en dat was ook het geval toen zij recent een andere KBA-lijn installeerden in hun productiehal.

“Wij kochten eind 2015 een KBA C408 bij een collega-drukkerij in Nederland. Dit is een 32-pagina rotatiepers, ter vervanging van een 8- en een 16-paginapers. Deze lijn moest eerst gedemonteerd worden in Nederland om ze vervolgens in Beringen opnieuw te installeren, inclusief de afzuiging. Na een rondvraag bij verschillende leveranciers bleek een samenwerking met Limoco toch weer het meest voor de hand liggend. Het feit dat ze ons bedrijf na zoveel jaren door en door kennen, is toch een belangrijk voordeel. Niet alleen voor hen, maar ook voor ons, want dit betekent voor ons extra 'ontzorging',” zo klinkt het bij Moderna Printing.
Voor Limoco was het een tweeledig project: enerzijds was er de afzuiging van de inktdampen voor afvoer naar de verbrandingsinstallatie. Daarnaast was er de afzuiging van papiersnippers. Voor de papierafzuiging werd een nieuwe ventilator geïnstalleerd die het papier aanzuigt en vervolgens in een separator duwt. Daar worden papier en fijn stof van mekaar gescheiden. Het papier wordt dan naar een perscontainer getransporteerd en het stof wordt apart afgevoerd naar een container. De warme lucht wordt gerecupereerd en opnieuw in de bedrijfshal geblazen.

“Er ging een periode van ongeveer 3 maanden over, tussen de start van het demonteren in Nederland en het opnieuw in werking stellen van de installatie in Beringen. De grootste uitdaging voor Limoco lag misschien wel in het zoeken naar een oplossing voor de schouw van de verbrandingsinstallatie voor de inktdampen. Bij de drukkerij in Nederland stond die binnen, maar bij ons moest die buiten op het dak komen én ze moest voldoende hoogte hebben. Limoco loste dit op door de bestaande metalen schouwbuizen te koppelen aan een aluminium gedeelte (zie foto).

Uiteraard was de flexibiliteit van Limoco ook weer een belangrijke troef: de planning van hun werk gebeurde volledig in functie van onze productie, waardoor wij ongehinderd hebben kunnen verder werken,” aldus nog Moderna Printing. 

Verstraete IML in Maldegem produceert dagelijks niet minder dan 45 miljoen 'in mould labels'. Deze labels, die u o.a. kent van het botervlootje op uw ontbijttafel, worden offset gedrukt op polypropyleen en vervolgens d.m.v. spuitgieten versmolten op verpakkingen voor voedingsproducten. In Maldegem worden de labels geproduceerd en in de juiste vorm gestanst.

Het bedrijf maakt gebruik van een afzuiginstallatie voor verschillende doeleinden, o.a. voor de afzuiging van het stansafval. Omdat de capaciteit van hun bestaande installatie niet meer voldoende was, werden een aantal leveranciers aangesproken, waaronder Limoco.

David Bert, Facility Manager: “Limoco heeft voor ons een dubbele oplossing ontwikkeld: een filter voor de afzuiging van 'anti-set-off poeder' (poeder dat voorkomt dat geprinte labelvellen aan mekaar kleven) en een afzuiging met transportsysteem voor het stansafval van de labels. Beide systemen draaien op éénzelfde installatie, die een capaciteit heeft van 82.000 m³.

Bij onze bestaande installatie voor de afzuiging van het poeder was er een probleem doordat de lucht die opnieuw in de hal werd geblazen, niet helemaal vrij van poeder was. Met de cyclonale filter van Limoco is dit probleem nu volledig van de baan.

Het tweede project is volledig maatwerk voor ons bedrijf. Bij elke productiemachine voor 'in mould labeling' hoort een afvalbak voor de opvang van het snijafval. Dit afval wordt in een perscontainer verzameld voor recyclage. Voor het transport naar de perscontainer werd vroeger gebruik gemaakt van rondrijdende containers, maar de volumes van het afval die dan in één beweging in de perscontainer terechtkwamen, waren te groot om verwerkt te kunnen worden.
Limoco heeft een systeem ontwikkeld waarbij het afval op een gecontroleerde manier afgezogen en naar de perscontainer getransporteerd wordt. Dit heeft enkel voordelen:
De perscontainers kunnen zwaarder geladen worden.
Er moet niet meer rondgereden worden om de volle containers te ledigen.
De volledige afzuiging is gekoppeld aan dezelfde installatie waardoor we de capaciteit optimaal kunnen benutten.

Vooral de aanpak van Limoco is een grote meerwaarde. Ze denken mee en maken testmodellen voordat ze een installatie volledig uitwerken. Voor de afzuiging van het productieafval hebben zij eerst een 'testbuis' gemaakt. Toen bleek dat dit werkte, werd het volledige systeem ontwikkeld. Je mag niet vergeten dat de afzuiging van het afval in ons bedrijf een cruciaal element in de productie is. De stansafdeling betekent 60% van onze volledige productie; als die stilvalt, zijn er 50 mensen die niet verder kunnen werken. Ook voor de omschakeling van de oude naar de nieuwe installatie heeft Limoco bijzondere inspanningen gedaan. Gedurende twee weekends hebben zij alle machines, één voor één, omgeschakeld naar de nieuwe afzuiginstallatie. Dat is allemaal bijzonder vlot en efficiënt verlopen.
Welke elementen nog een rol gespeeld hebben bij de keuze voor Limoco? Het is een Belgisch bedrijf, we kunnen dus communiceren in het Nederlands én ze hebben een servicepunt in Tielt, hetgeen voor ons vlak bij de deur is,” besluit David Bert.

Wie Brepols zegt, zegt 'agenda's'. De gekende drukkerij in Turnhout heeft een drukkersverleden van meer dan 200 jaar en produceert vandaag nog steeds kwalitatieve agenda's, kalenders en andere hoogwaardige papierproducten.

Aan één van hun productielijnen voor agenda's werd het stof van de afzuiging voor papiersnippers in tonnen opgevangen en vervolgens manueel verwijderd, hetgeen niet erg praktisch was. Limoco mocht een nieuwe stofopvang uittekenen en installeren. Het nieuwe systeem bestaat uit 2 transportschroeven die het stof via een sluis naar een grote container afvoeren.

Omwille van de specifieke situatie ter plaatse was 100% maatwerk nodig. De oplossing die Limoco uitwerkte, heeft als extra meerwaarde dat ze zeer onderhoudsvriendelijk is voor de klant.