De kwaliteit van een oplossing wordt bepaald door de competenties van elke betrokken partner

In een vorig artikel kon u lezen hoe Limoco bij Smulders Projects in Hoboken nieuwe spuitwanden installeerde in de spuithal. Dat project was eigenlijk een 'uitloper' van een samenwerking die een aantal maanden voordien op eerder toevallige manier tot stand kwam.

Raymond Van Muylder (Smulders Projects): “Bij de uitbreiding van onze spuithallen en de aanpassing van onze bestaande hallen voorzagen wij de installering van 2 autotherme verbrandingsinstallaties voor de naverbranding van de gefilterde resten (solventen) van afgezogen spuitdampen. Het project, dat voor ons bedrijf een investering van 1,7 miljoen euro betekent, werd uitgetekend door engineeringbureau Europem, samen met de firma Krantz Clean Air Solutions uit Aken, gespecialiseerd in deze materie, die aangezocht werd voor de installering van de naverbrandingsinstallaties. Het was op aanraden van deze 2 partijen dat ook Limoco in het project betrokken werd.

Zij installeerden het leidingennet tussen de solventdampafzuiging en de verbrandingsinstallatie alsook een warmtewisselaar voor de recuperatie van de warme lucht. Alhoewel wij de firma Limoco op dat moment nog niet kenden, hebben wij het advies van onze beide andere partners gevolgd en dat hebben we ons op geen enkel moment beklaagd, integendeel.”

Bernd Ruiters van engineeringbureau Europem duidt de samenwerking: “Wij hadden in het verleden al samengewerkt met Limoco en wisten dat hun specifieke competenties een meerwaarde zouden betekenen in dit project. Maar elke opdracht is natuurlijk anders en uiteraard moet de samenwerking met alle betrokken partijen goed zitten. In dit geval was 'de chemie' vanaf de eerste meetings aanwezig en dat vertaalt zich in het eindresultaat.”

Voor Stefan Gores (Krantz Clean Air Solutions) is de hoogwaardige kwaliteit van de eindoplossing precies te danken aan het feit dat de 4 partijen reeds in een zeer vroeg stadium samen aan tafel zaten: “Meestal komt een toeleverancier of onderaannemer pas in het verhaal wanneer het project al definitief uitgetekend is. In dit geval heeft Limoco effectief meegedacht bij de uittekening en hebben wij dus handig gebruik kunnen maken van hun specifieke expertise. Dat is een bijzonder grote meerwaarde in een project van deze omvang, omdat het hier om zeer specifiek maatwerk ging. Vanaf de eerste meeting werd gezocht naar de beste en meest efficiënte oplossing voor de klant. De individuele sterktes en competenties van alle betrokken partijen tillen de kwaliteit van het eindresultaat dan automatisch naar een hoger niveau.”

“Het inzetten van technologie van autotherme naverbranding van solventen, inclusief energierecuperatie, in een omgeving waar gewerkt wordt met high solids solventverven, is niet evident omdat de concentratie van solventen in de lucht heel laag is,” aldus Raymond Van Muylder. “Daarom wordt meestal gewerkt met actief kool filtratie, zoals dat ook in ons bedrijf het geval was. Maar dit is een zeer dure manier van werken en daarom hebben wij berekeningen en aanpassingen laten doen om het systeem opnieuw autotherm én rendabel te maken. Die rendabiliteit zit voornamelijk in de recuperatie van de warme lucht voor verwarming van het gebouw. Op jaarbasis betekent dit zelfs een besparing van € 200.000 aan gas,” besluit hij.