Limoco werkt mee aan belangrijk investeringsproject bij Nitto in Genk

Het was belangrijk nieuws voor Limburg, toen Nitto begin dit jaar aankondigde dat 12 miljoen euro zou geïnvesteerd worden in de vestiging in Genk. Er kwam een gloednieuwe productielijn voor het vervaardigen van folie met een breedte van 3,5 meter. Wereldwijd enig in zijn soort.

Zander Peeters (Nitto Belgium): “Op de nieuwe productielijn wordt beschermfolie voor de glasindustrie geproduceerd. De productie van glas evolueert continu en de glaspanelen zijn steeds breder geworden. Het was essentieel dat onze folie mee evolueerde. Waar we voorheen een maximum breedte van 2,8 meter konden produceren, kan dat met de nieuwe M-lijn tot 3,5 meter. De installatie van die nieuwe productielijn was een gigantisch project waar bovendien ook wel enige tijdsdruk mee gemoeid was om de vooropgestelde timing te kunnen aanhouden. Er werden bij de aanvang van het project beloftes gedaan naar de klanten en het management in Japan, om in het voorjaar de eerste rollen te leveren bij de klanten. Om dit te realiseren was er een enorme tijdsdruk.

Het productieproces van de folie verloopt in verschillende stappen. Bij elk van deze stappen had Limoco een aandeel in het investeringsproject.

Productie van de folie op rollen

Tijdens het productieproces krijgt de folie een lijmlaag en wordt hij op de definitieve rollen gerold. Hiervoor moet op verschillende plaatsen aan de productielijn geconditioneerde lucht voorzien worden én verontreinigde lucht afgezogen. Limoco plaatste hiervoor twee aparte leidingnetten, van respectievelijk 20.000 en 25.000 m³/u. De beperkte ruimte om te installeren evenals de strakke timing waren een uitdaging.

Het aging proces

De folie is nog niet klaar als hij van de lijn komt. Hij gaat 'relaxen' bij een constante temperatuur. Dit 'aging proces' gebeurt in de 'aging room'.
Voor het conditioneren van de aging ruimte werden een ventilator van 36.000 m³/u. en 2 verwarmingsbatterijen (één op olie en één op water) geïnstalleerd.
Boven iedere toegangspoort is bovendien een luchtgordijn geplaatst, waardoor de warme lucht niet buiten gaat bij het openen van de poort. Op 8 plaatsen aan de achterzijde wordt 36.000 m³/u. lucht afgezogen. Daardoor ontstaat recirculatie en recuperatie van warmte. Via een kleine bypass wordt verse buitenlucht mee aangezogen.

Rollen op maat zagen

Vervolgens worden de uiteinden van de rollen afgezaagd en netjes afgewerkt voordat ze in individuele kisten verpakt en wereldwijd verscheept worden. Voor de afzuiging van het zaagsel werd een ATEX CMF filter met een debiet van
7.700 m³/u. geplaatst. De installatie werkt op een hoge onderdruk van 4.500 Pa omwille van de kleine afzuigmonden. Een extra moeilijkheid bij dit onderdeel van het project was dat de installatie moest ingebouwd worden via een bordes.

  

Ventilatie elektrische ruimte

De volledige sturing van de installaties bevindt zich in de elektrische ruimte. Daar kan het behoorlijk warm worden. Om de warmte van de sturing af te voeren, is er een ventilatiesysteem voorzien. 7.000 m³/u. lucht wordt uit de productieruimte gezogen via een ventilator. De lucht wordt gefilterd met G4 filters en (op warme dagen) afgekoeld met een koelbatterij op water. De gekoelde/gefilterde lucht wordt onderaan in de elektrische ruimte geblazen. De afvoer van de warmte gebeurt met 2 axiale ventilatoren aan de achterzijde van de ruimte. Een winter/zomerklep is een extra energiebesparende feature. Ze biedt de mogelijkheid om de afgevoerde warmte hetzij naar buiten, hetzij in de productieruimte te blazen.

“Ondanks het feit dat we al jarenlang een goede samenwerking hebben met Limoco, was het géén evidentie dat zij ook dit keer mee in het project betrokken werden. Zoals dat bij elke investering het geval is, hebben wij nu ook verschillende leveranciers aangesproken. Bij de keuze voor een bepaalde leverancier worden prijs en kwaliteit in de weegschaal gelegd. Bij Nitto is het gebruikelijk dat de mensen van Engineering ook gewicht mee in de schaal leggen. De kwaliteit en de betrouwbaarheid die we kennen van Limoco waren mee doorslaggevende factoren,” besluit Zander Peeters.